Het Verwarmingsfonds

Het sociaal stookoliefonds, dat bestaat sinds 2004, kent een toelage toe vooor de huisverwarming van gezinnen met een laag inkomen, een schuldenlast of ee verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De toelage wordt toegekend voor wie verwarmt met stookolie (mazout), verwarmingspetroleum of bulk-propaangas. Zij wordt toegekend door het OCMW van de gemeente waar de begunstigde zijn woonplaats heeft.

Meer info vindt u op www.MAZOUTPRIJZEN.be/mazoutfonds.htm


Geen emailadres beschikbaar
Mazoutprijs.be is een realisatie van de firma HeWiCOM.