Joepie twaalf miljoen!

De regering was tot eind maart 2006 op zoek naar 100 miljoen euro die zij van de petroleummaatschappijen leende (zonder interest!) en, zoveel is wel duidelijk, natuurlijk ook moest teruggeven. Dit zinde haar echter niet (zie "Wie betaalt de korting?"). Zij wou het hele bedrag kwijtgescholden zien. Later bleek dat de regering al een genoegen zou nemen met 60 miljoen euro, maar het werd op 29 maart 2006 dan uiteindelijk maar 12 miljoen. Of toch ook weer niet?

 

Nog een energiefonds?

Bericht van de regering op 29 maart 2006: "De Belgische petroleummaatschappijen storten 12 miljoen euro in een fonds voor duurzaam energiebeleid" Elke maatschappij zou bijdragen volgens haar aandeel in de strategische olievoorraad die ze verplicht is aan te houden. Niet alle maatschappijen zouden meedoen, maar wel de grootste.

Tiens, tiens, geen enkele perscommentaar. Hoe kan het nu dat sommige maatschappijen bereid zouden zijn om mee te doen (te betalen dus) en de anderen niets zouden moeten bijdragen? En wat is de relatie met de strategische voorraden?

Een fonds is natuurlijk wat het is: namelijk een fonds. Dat wil zeggen, een investering waarvan je hoopt er meer uit terug te krijgen dan je erin hebt gestopt. Geen ziel die dat had gemerkt.

Wel vroegen verschillende mensen zich af welk fonds dat dan wel mocht zijn. Staatsecretaris Van Weert droomde al van inkomsten voor haar "Fonds ter Reductie van de Globale Energiefactuur" (zie www.verwarmingskosten.be/energiebesparingsfonds.htm) dat zopas was opgericht. Als een gift wel te verstaan. Of zou het toch maar gaan om een "aankoop van obligaties" en geen gift? Haar "Fonds" geeft namelijk obligaties uit ... waarvan het overigens de bedoeling is om ze ook fiscaal aantrekkelijk te maken. Mogelijk tweemaal bingo dus voor de petroleumsector, of althans toch voor diegenen die zogezegd zouden bijdragen.

De partij Groen! die nog altijd dacht dat dit een cadeau van de petroleumsector was, eiste zelfs dat het geld inderdaad naar Van Weert's Fonds zou gaan.

 

12 miljoen euro voor een kenniscentrum?

's Anderendaags klonk het al anders: In een antwoord op vragen in het parlement vertelde minister Van den Bosche dat met de 12 miljoen euro een kenniscentrum op poten zou worden gezet dat zich moet buigen over structurele oplossingen op het vlak van duurzame energie. Iets anders dus dan een duurzaamenergiefonds. De regering zou binnenkort een voorstel overmaken aan de sector over hoe een en ander eruit zou moeten zien.

Maar volgens CD&V-kamerlid Hendrik Bogaert investeren multinationals sowieso veel geld in onderzoek en ontwikkeling en is het niet onmogelijk dat de 12 miljoen gewoon een herallocatie is van middelen die toch al ergens worden gebruikt.

Misschien past het om even te vertellen dat ook zo'n centrum al bestaat, namelijk Cedicol, een "training en certification center" dat ook "mazoutexperts" opleidt. Dit centrum heeft nu nog heel beperkte middelen, maar gezien de groeiende concurrentie met aardgas, zou het wel eens kunnen dat de petroleumsector nu "volle gas" wil geven om dit expertisecentrum sterk uit te bouwen en zo haar concurrentiepositie in de verwarmingsmarkt te behouden.

Ook niet te vergeten valt dat van de gassector eveneens een bijdrage wordt verwacht in de "cadeaus" die de regering aan de consumenten heeft gegeven. De gassector heeft ook een expertisecentrum: KVBG (Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden). Beide sectoren hebben steeds volgehouden geen rechtstreekse bijdrage te willen leveren in de cadeaus van de regering.

De petroleumsector zelf had op 30 maart 2006 nog geen commentaar gegeven op het al dan niet "cadeau" zijn van de 12 miljoen euro die zij volgens de regering "ter beschikking" heeft gesteld. "De oppositie en de sector hebben altijd gezegd dat we niks zouden krijgen. 12 miljoen is veel meer dan niks" verklaarde minister van begroting Van den Bossche. Glansrijk geslaagd dus met 12/100.

 

Conclusie

Elke kost wordt wel ergens doorgerekend, zij het onder de vorm van een heffing, zoals de regering eerst van plan was om te doen (zie "Wie betaalt de korting?"), zij het in de globale kost van de sector. Wie de brandstofprijzen een beetje volgt, weet dat deze schommelen van dag tot dag. De prijs van vandaag voor verwarming bij huishoudelijk gebruik (gasolie normaal en extra [diesel]) kan u op deze website terugvinden.

 

Strategische voorraden

De regering denkt ook nog een slag te kunnen slaan in het overnemen van de internationale verplichting om steeds over drie maanden voorraad te beschikken. De bijdrage die de burger daarvoor betaalt zou met 1 euro per 1.000 liter kunnen dalen. "De overheid zal dit kostenefficiŽnter doen dan de privť-sector" verklaarde Van den Bossche. De ministerraad zou dat 's anderendaags goedkeuren, kondigde zij in het parlement al aan.

Waarom dat dan al niet eerder is gebeurd, zou je denken? Wellicht omdat men vroeger het omgekeerde dacht. In ieder geval zal vanaf het ogenblik dat Apetra operationeel is (dat is de nieuwe overheidsinstelling die de strategische olievoorraad zal moeten aanhouden en beheren), de voorraadheffing met 1 euro per 1.000 liter worden verlaagd. Daardoor daalt de brandstofprijs voor de verbruiker en verhoogt de concurrentiepositie van de oliesector!


 

Opgelet : de stookolieprijzen veranderen voortdurend.
Mazoutprijs.be en Energietarieven.be kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor verouderde of verkeerde informatie. Andere brandstoffenprijzen of petroleumprijzen worden hier niet vermeld. Voorlopig wordt alleen mazout voor huishoudelijk gebruik vermeld.


Geen emailadres beschikbaar
Mazoutprijs.be en Mazoutprijzen.be zijn realisaties van de firma HeWiCOM.