--------------------------------

Opgelet met variabele contracten !

Heb je een variabel contract, dan weet je dat je elektriciteitsprijs iedere maand (of soms maar ieder kwartaal) wordt aangepast. Je vindt de prijzen volgens een bepaalde formule maandelijks op de website van je leverancier.

Je betaalt waarschijnlijk echter maar één keer per jaar. Hoe zit dat dan met de afrekening? Je factuur meldt waarschijnlijk een gemiddelde kWh-prijs over de hele facturatieperiode.
Maar vergis je niet: dat is geen zuiver gemiddelde over pakweg de laatste 12 maanden.

Elektriciteit kost door de band genomen in de winter meer dan in de zomer. En ga je nu uitgerekend waarschijnlijk in de winter meer verbruiken dan in de zomer. Een gewoon gemiddelde zou dus niet correct zijn.
Als je (nog) geen digitale meter hebt, kan je leverancier niet weten hoeveel je in die bepaalde maanden verbruikte. Hij weet alleen het totaal over de maanden van de facturatieperiode.

Netbeheerders en leveranciers hebben er daarom iets op gevonden. Netbeheerders weten perfect, door de wet van de grote getallen, hoe het verbruik van een 'gemiddeld' gezin over de loop van de maanden, dagen, uren en zelfs kwartieren verloopt en dat alles ook nog eens rekening houdend met het weer en het klimaat van de laatste jaren.

Zij doen dus alsof jij zo'n gemiddelde verbruiker bent en verdelen je verbruik over de dagen en maanden dat je hebt verbruikt. Dat heet dan een verdeling volgens RLP.

Als je een contract hebt met maandelijkse afrekening en ook maandelijkse indexering, dan zal je in principe gewoon alle kWh die je in de betreffende maand hebt verbruikt, aan dezelfde prijs betalen en kun je dat dus als een "vast contract voor één maand" beschouwen.

Heb je een variabel contract met een maandelijkse afrekening, maar met contractueel bepaalde dagelijkse indexering van de prijs, of zelfs indexering per uur volgens de geldende marktprijzen op de elektriciteitsbeurs, dan wordt toch opnieuw volgens bovenstaande methode afgerekend, tenzij je uitdrukkelijk hebt gekozen voor een afrekening per uur, In dergelijke geval spreekt men van dynamische contracten.

Bij een dynamisch contract, waarbij je dus kiest of aanvaardt om elk uur de marktprijs de betalen (plus een kleine winst en vergoeding van de kosten van de leverancier), moet je over een digitale meter beschikken die nauwkeurig elk kwartier je verbruik meet en dat dan dagelijks aan de netbeheerder doorgeeft. Dat moet je wel uitdrukkenlijk aanvragen.

Het is dus niet alleen belangrijk dat je weet of je een vast contract hebt (waarbij de prijs gelijk blijft over de contractperiode) of een variabel contract. Maar in dat laatste geval ook op welke manier het wordt geïndexeerd. En dat is dikwijls niet eenvoudig. Tariefkaarten zijn daar soms onduidelijk over wanneer ze verwijzen naar de "laatst bekende" index en de formule waarmee die wordt gehanteerd.

En dan hebben we het nog niet gehad over de mogelijke voorschotten, maar dat is een ander verhaal.

Wil je de RLP-verdeling van je verbruik over een bepaalde facturatieperiode berekenen, gebruik hiervoor dan onderstaand formulier.


--------------------------------

Bereken de verbruiksverdeling van je elektriciteitsverbruik tussen de maand   en de maand   inbegrepen

voor een totaalverbruik in deze periode van   kWh