Wijzigingen van de officiŽle mazoutprijs

De maximumprijs van de stookolie (in de volksmond mazout) wordt bepaald door berekeningen die zijn overeengekomen in het zogenaamde programma-akkoord tussen de Regering en de petroleumsector. De daling of stijging van de mazoutprijs is afhankelijk van de noteringen op de internationale oliemarkten.

Deze laatste wijzigen voortdurend en zelfs minuut per minuut. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook de officiŽle prijs voortdurend wijzigt, maar uiteraard niet om het kwartier, want dat zou voor de mazoutleveranciers en voor de consumenten onmogelijk te volgen zijn.

Daarom wordt een zogenaamde dagprijs ingesteld, die rekening houdt met het gemiddelde van de dagelijkse wijzigingen. Maar ook een dagelijkse wijziging is moeilijk werkbaar, zodat de prijs eigenlijk alleen maar verandert als de schommelingen op de internationale oliemarkt, (of van de dollar!), een zekere waarde hebben bereikt.

Maar ook deze waarde is eerder klein, zodat er in sommige gevallen toch maar een paar dagen, en in uitzonderlijke gevallen zelfs maar ťťn dag, nodig is voor een stijging of een daling van de petroleumprijzen die u door de brandstofleveranciers worden gevraagd (zie grafiek tot begin deze maand hieronder).


Bron : FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Energie-Economie www.mineco.fgov

Om zeker te zijn van de meest recente prijs, moet deze dus dagelijks worden opgevraagd en voortdurend in het oog worden gehouden.

De prijs van stookolie voor huishoudelijk gebruik ("gasolie") wordt op deze website daarom van heel nabij gevolgd. Wij trachten hem dan ook bij de minste wijziging onmiddellijk aan te passen (zie de startbladzijde).(*)

 

(*) Opgelet: zoals hierboven uiteengezet wijzigen de stookolieprijzen voortdurend.
Mazoutprijs.be en Energietarieven.be kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor verouderde of verkeerde informatie. Alle prijzen worden naar best vermogen weergegeven, maar alle informatie die u op deze website vindt, kan slechts als indicatief worden beschouwd. Voor concrete informatie verwijzen wij naar uw mazoutleverancier, die trouwens dikwijls kortingen toestaat op de officiŽle prijzen.


Geen emailadres beschikbaar
Mazoutprijs.be en Mazoutprijzen.be zijn realisaties van de firma HeWiCOM.